Dobrým veciam dáme zmysel tým,
že prejavíme vôľu, aby sa stali súčasťou praxe.

Keď právo ustanovuje neprávo: Daňová licencia a dividendy

Daňová licencia bola k 1.1.2018 zrušená. Tento článok sme tu nechali pre výstrahu. Milí podnikatelia, zamestnávatelia, ubudol jeden nespravodlivý nástroj daňového práva. Podobných nespravodlivých nástrojov je však, bohužiaľ, v slovenskom právnom poriadku stále dostatok. Byrokratický, ťažkopádny a predražený odvodový systém, prípadne inštitút minimálnej mzdy sú príklady legislatívnej činnosti nedobromyseľného zákonodarcu. Slobodná družstevná škola Vám ponúka zákonné riešenia už od roku 2006.

Daňová licencia je nespravodlivý nástroj daňového práva. Daňovú licenciu ustanovil § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2014. Sadzby daňovej licencie ustanovuje § 46b ods. 2:

Daňovú licenciu platí daňovník, ktorýDaňová licencia
(v EUR)
a)k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom DPH s ročným obratom* neprevyšujúcim 500 000 €, a to vo výške480
b)k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH s ročným obratom* neprevyšujúcim 500 000 €, a to vo výške960
c)za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat* viac ako 500 000 €,
a to vo výške
2880
*) obratom sa rozumejú všetky výnosy, nielen výnosy z dodania tovarov a služieb

Daňová licencia ukladá povinnosť platiť daň, ktorá môže byť vyššia ako samotný základ dane (zisk). Posúďte sami:

základ dane
(zisk)
22% daňdaň na úhradu
sadzba a)sadzba b)sadzba c)
-10000004809602880
-2000004809602880
-1000004809602880
-10004809602880
004809602880
100224809602880
10002204809602880
20004404809602880
30006606609602880
40008808809602880
50001100110011002880
100002200220022002880
110002420242024202880
120002640264026402880
130002860286028602880
200004400440044004400
10000022000220002200022000

Ak si spoločníci chcú takto nespravodlivo zdanený zisk zo spoločnosti vyplatiť ako podiely na zisku (dividendy), čaká ich ďalší nespravodlivý nástroj daňového práva. Musia zaplatiť zdravotné odvody vo výške 14% zo zdaneného zisku.

Čo z toho vyplýva?

  1. Platiť daňovú licenciu sa neoplatí. Nemali by sme ju platiť už z princípu. Jedná sa totiž o pojem nedobrého práva. Ten, kto daňovú licenciu vymyslel, nie je dobromyseľný človek. Nie je to dobromyseľný zákonodarca a to je zvrátené.
  2. Platiť 22% daň z príjmu právnickej osoby sa neoplatí. Pretože z toho, čo po zdanení zostane, si štát vezme ďalších 14% na zdravotné odvody. Znova sa jedná o pojem nedobrého práva. Zdravotnými odvodmi má byť zaťažená taká zárobková činnosť, pri ktorej je zárobok generovaný prácou. Spoločník vkladá do spoločnosti kapitál za účelom dostávať dividendy. Spoločník ako osoba zdravotne poistená však nedostáva dividendy za prácu. V tomto prípade pracujú peniaze pre spoločníka. Spoločník je tu v postavení kapitalistu, nie v postavení pracujúceho. Pracujúci spoločník poberá odmenu za prácu a z tejto mzdy aj platí zdravotné odvody. Platiť zdravotné odvody z dividend je zvrátené.

SDŠ ponúka riešenie: Nulová licencia

Právny poriadok Slovenskej republiky je vybudovaný na pojmoch dobrého práva. Je to prirodzené. Veď právo je vo svojej podstate niečo dobré, správne, spravodlivé. Nedobromyseľný zákonodarca vložením nedokonalej perfídnej právnej barličky — daňovej licencie — do právneho poriadku nenarušil to dobré, čo nám všetkým, fyzickým osobám a právnickým osobám, platná slovenská legislatíva poskytuje.


základ dane
(zisk)
22% daňdaň na úhraducena služby Nulová licencia pre spoločnosť
s ručením obmedzenýms ručením neobmedzeným
neplatiteľ DPHplatiteľ DPHneplatiteľ DPHplatiteľ DPH
000399 €
ročne
499 €
bez DPH
ročne
599 €
jednoraz.
599 €
bez DPH
jednoraz.
000
000
000

Použitím služby Nulová licencia sa zmení daňový režim spoločnosti

Daňovú licenciu spoločnosť platiť nebude. Bude platiť nulovú daň z príjmu právnickej osoby. Celý zisk, ktorý spoločnosť vyprodukuje si zdania jej spoločníci vo vlastných daňových priznaniach, a to 19% daňou z príjmu fyzických osôb.

Ak chcete, aby Vaša spoločnosť mala uvedený daňový režim, stačí urobiť dve veci. Zaplatiť cenu za službu Nulová licencia a splnomocniť SDŠ, aby vykonala všetký právne úkony smerujúce k zmene právneho postavenia Vašej spoločnosti. Potom už fungujete samostatne v novom daňovom režime.

Mnoho firiem, ktoré majú právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným, vykonávajú bežné činnosti. Pre takéto firmy je obmedzené ručenie zbytočné. Bez obmedzeného ručenia bude pre ne cena služby Nulovej licencie jednorazová. Teda raz a navždy sa daňovej licencie zbavia. Obmedzené ručenie má zmysel vtedy, ak firma vykonáva riskantné obchody a pravdepodobnosť bankrotu je nezanedbateľná. Obmedzené ručenie však možno dodatočne do Obchodného registra SR zapísať v priebehu jedného týždňa. Tak načo každý rok platiť daňovú licenciu.

Deštruktívne spôsoby zbavenia sa daňovej licencie

Úplne odlišným spôsobom ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie je spoločnosť zrušiť. Zrušenie spoločnosti sa vykoná konkurzom (ľudovo bankrotom) alebo likvidáciou. Konkrétny postup závisí od majetkových pomerov spoločnosti. Zmeny sú právne účinné až zápisom do Obchodného registra SR, takže daňovej licencie sa môžete zbaviť v priebehu jedného týždňa. Po ukončení procesu zrušenia spolocnosti, spoločnosť prestáva existovať a je z Obchodného registra SR vymazaná.

Iným spôsobom ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie je spoločnosť zlúčiť s inou existujúcou spoločnosťou. Toto riešenie môže byť zaujímavé pre takých vlastníkov, ktorí by chceli z viacerých spoločností urobiť jednu. Na túto jednu spoločnosť možno samozrejme aplikovať niektorý z vyššie uvedených postupov. Možno ju premeniť na neplatiteľa daňovej licencie alebo rozhodnúť o jej zrušení.

Zaujímavosť: Ako bola daňová licencia schválená

V septembri 2013 bola do NR SR predložená novela zákona o dani z príjmov. Novelou sa menili najmä ustanovenia o odpisovaní majetku. Nenápadné. Na verejnosť síce prenikli informácie o chystaných daňových licenciách, no návrh zákona o nich nehovoril. Legislatívny proces je zdĺhavý... II. čítanie bolo naplánované na december 2013. Vtedy neznámy poslanec predložil pozmeňujúci návrh, ktorý nenápadne do zákona vložil celý § 46b o daňovej licencii. Ešte v ten istý deň bola novela schválená s účinnosťou od 1. 1. 2014. Hanebná zákonodarná praktika musela byť použitá, aby ľudia až do konca roka 2013 zakladali s.r.o.-čky v nevedomosti, že od 1. 1. 2014 budú potrestaní daňovou licenciou.

Pred aroganciou moci sa musíme brániť. Právne prostriedky tu sú. Len ich treba použiť. Veľa ľudí o dostupných právnych prostriedkoch nevie. Pre nich je tu Slobodná družstevná škola.

Zaujali Vás naše služby ?

...veselo použite náš kontaktný formulár. Radi Vám zodpovieme Vaše otázky a ešte viac sa potešíme konštruktívnym podnetom a kreatívnym návrhom. Kontaktujte nás a dohodneme sa na ďalšom postupe.

I čiastočným nahradením niektorého Vášho súčasného firemného procesu môže byť výrazne zjednodušená administrácia Vašej firmy. S tým súvisí značná redukcia počtu účtovných prípadov v účtovníctve Vašej firmy, o úsporách na firemných zdrojoch, najmä finančných, nehovoriac.

martinus.sk