Vychutnajte si zamestnávanie ľudí bez starostí. Nech Vás netrápi štátna byrokracia, zákony, minimálna mzda... Teraz dajte ľuďom prácu, — napriek prekážkam zo strany štátu.

Samosprávne spoločenstvá

Spoločenstvo je skupina ľudí, ktorí sú si istým spôsobom blízki. Kamaráti blízki povahou, záľubami, názormi. Kolegovia blízki profesijne. Susedia blízki bydliskom. Rodina blízka citovo i príbuzenským vzťahom.

Každý človek si musí zarábať na živobytie. Má teda príjem. Kým sa z príjmu stane výplata, štát z neho časť vezme vo forme daní a odvodov. Jednotlivec má väčšinou zamestnávateľa. Štát s tým počíta, a preto najvyššie možné dane a najvyššie možné odvody platia zamestnanci.

Jednotlivci, ktorí sú si istým spôsobom blízki, by však mali vytvoriť spoločenstvo. — Spoločenstvo samosprávne v oblasti príjmov za prácu a v oblasti daní a odvodov.

Príklad

Družstvo ID je spoločenstvom 12 kamarátov založené za účelom samosprávy ich príjmov za prácu a súvisiacimi daňami z týchto príjmov. Kamaráti prinášajú ďalších kamarátov a družstvo sa rozrastá o ďalších členov. Čo je však dôležité: člen, ktorý zarábal v čistom u svojho zamestnávateľa 550 €, teraz tohto zamestnávateľa fakturuje cez vlastné družstvo a zarába v čistom 650 €.
Družstvo IDzamestnanecčlen
1Jano500590
2Braňo12001460
3Ivan550650
4Marek380450
5Zoli740885
6Mária623740
7Vojto101120
8Peter16502000
9Monika305366
10Janka422501
11Laci200244
12Mirkanezamestnaná100

Prečo je to tak ?

Družstvo ID sa rozhodlo používať know-how, pomocou ktorého vie svojim členom urobiť také daňové priznania, aby ich priznané príjmy boli zaťažené najnižšími možnými daňami a najnižšími možnými odvodmi. Toto know-how je odvodené z platnej slovenskej legislatívy. Stručne — Jedná sa o použitie najvýhodnejšej kombinácie paragrafov z daňového práva. Toto know-how vytvorila, udržiava aktuálne a poskytuje Slobodná družstevná škola.

Mať vyšší plat je Vaše právo. Ale mala by to byť Vaša povinnosť !

Vytvorte spoločenstvo pre samosprávu vašich príjmov a daní. Majte skvelé výplaty. SDŠ pomohla založiť samosprávne spoločenstvo Družstvo ID. Teraz už družstvo funguje samostatne. Jeho členovia majú vyššie platy a prácodarcovia (zamestnávatelia) im už nemusia robiť výplatné pásky. Ak chcete nasledovať príklad Družstva ID, kontaktujte SDŠ.

«   Si dobrý zamestnávateľ? Urob pre svojich pracovníkov spoločenstvo pre samosprávu ich príjmov. Ušetríš na cene práce a zároveň dáš ľudom lepšie výplaty! Tvoje personálne a mzdové oddelenie sa zredukuje na jednu faktúru od samosprávneho spoločenstva mesačne.   »

Vaše samosprávne spoločenstvo môže byť družstvom, prípadne s.r.o. alebo neziskovou organizáciou alebo združením podnikateľov... Členovia samosprávneho spoločenstva môžu mať rôzne požiadavky na zdravotné poistenie, dôchodkové zabezpečenie, výšku príjmu, vzťah k prácodarcovi, atď. Množstvo ďalších možností a konfigurácií je nutné konzultovať. Kontaktujte SDŠ.

Zaujala Vás naša služba ?

Použite, prosím, náš kontaktný formulár. E-mailovou alebo telefonickou komunikáciou doladíme detaily a dohodneme sa na ďalšom postupe.

I čiastočným uplatnením know-how SDŠ vo Vašom súčasnom mzdovo-personálnom firemnom procese môže byť výrazne zjednodušená personálna organizácia vo Vašej firme. Tým sa tiež značne zredukuje počet účtovných prípadov v účtovníctve Vašej firmy. A to sme ešte nespomenuli súvisiace úspory na ľudských a najmä finančných firemných zdrojoch.

martinus.sk